Image
{
ORLEN
Image
Image
Image
Image

PROBLEMATYKA

PANEL I

DZIEŃ I, PONIEDZIAŁEK,15 maja 2023 r.

Transatlantycki szczyt gazowy
Partnerstwo transatlantyckie dla bezpieczeństwa rynków gazu w Europie

ZAGADNIENIA:
 • Geopolityczne podłoże kryzysu gazowego w Europie/
 • Unia Europejska wobec bezpieczeństwa rynków gazu

PANEL II

DZIEŃ I, PONIEDZIAŁEK,15 maja 2023 r.

Nowe ramy regulacyjne dla rynku gazu

Image
ZAGADNIENIA:
 • Rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców końcowych
 • Nowe obowiązki w zakresie magazynowania gazu
 • Preferencje dla gazów odnawialnych w świetle prawa klimatycznego
 • Model rynku gazu po kryzysie

PANEL III

DZIEŃ I, PONIEDZIAŁEK,15 maja 2023 r.

Rozwój infrastruktury dla gazu w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa i transformacji energetycznej 


ZAGADNIENIA:
 • Rozwój infrastruktury LNG
 • Likwidacja wąskich gardeł w europejskim systemie transportu gazu
 • Rola magazynów gazu w kontekście walki z kryzysem gazowym
 • Perspektywy dla nowych transnarodowych projektów przesyłowych
 • Finansowanie projektów gazowniczych w świetle taksonomii UE
 • Perspektywy integracji infrastrukturalnej wschodnich partnerów UE (Ukraina i Mołdawia)

PANEL IV

DZIEŃ I, PONIEDZIAŁEK,15 maja 2023 r.

Perspektywy handlu gazem w Europie po kryzysie

Image
ZAGADNIENIA:
 • Rola giełd gazu w kryzysie i po kryzysie
 • Bezpieczeństwo obrotu w okresie wysokiej wrażliwości na ryzyka
 • Platforma Energetyczna UE
 • Konsekwencje wprowadzenia limitu cenowego na gaZ
 • Perspektywy zrównoważenia rynków gazu
 • Perspektywy handlu LNG

PANEL V

DZIEŃ II, 16 maja 2023 r.

Rola i znaczenie Biometanu w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski

Panel organizowany przez Partnera Konferencji – Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
Image
ZAGADNIENIA:
 • Planowana rola biometanu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Rola sektora rolniczego w pozyskiwaniu biogazów
 • Znaczenie biometanu w dekarbonizacji energetyki w świetle regulacji UE
 • Wyzwania energetyki w związku z dekarbonizacją: wodór, OZE jako biogazy czy elektryfikacja?
 • Wyzwania dla koncernu multi-energetycznego w związku z transformacja energetyczną
 • Rola biometanu w Strategii GK PKN Orlen- szanse i zagrożenia
 • Jak szacuje się krajowy potencjał substratów do produkcji biometanu
 • Możliwości wykorzystania biometanowni dla zaspokojenia potrzeb energetycznych lokalnych społeczności
 • Dostępne i planowane finansowanie działań związanych z transformacja energetyczną w szczególności rozwojem sektora biometanu
 • Kiedy finansowanie na infrastrukturę dystrybucyjną
 • Znaczenie Biometanu w działalności PSG
 • Wyzwania i potrzeby PSG związane z rzeczywistym udziale gazów zdekarbonizowanych w miksie energetycznym Polski

PANEL VI

DZIEŃ II, 16 maja 2023 r.

Ogniwa gospodarki wodorowej/Hydrogen economy pillars


ZAGADNIENIA:
 • Źródła czystej energii dla produkcji „zielonego” wodoru
 • Optymalne warunki dla lokalizacji produkcji „zielonego wodoru”
 • Przyszły model transportu dla gospodarki wodorowej
 • Rola magazynów wodoru
 • Mapa infrastruktury wodorowej w Europie
 • Jaki będzie przyszły model handlu „zielonym wodorem?

PANEL VII

DZIEŃ II, 16 maja 2023 r.

Nowe technologie w procesie dekarbonizacji gazownictwa

Image
ZAGADNIENIA:
 • Rozwiązania techniczne w zakresie ograniczenia emisji metanu z infrastruktury gazowniczej
 • Innowacyjne rozwiązania materiałowe w zakresie transportu wodoru
 • Techniczne aspekty separacji i transportu CO2

PANEL VIII

DZIEŃ II, 16 maja 2023 r.

Cyberbezpieczeństwo

Image
ZAGADNIENIA:
 • Co zmieni się w NIS2? Czy to będzie nowe GDPR dla cyber?
 • W jakim kierunku ewoluuje Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?
 • Krajobraz cyberbezpieczeństwa rok po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukraine
 • Jakie szanse oraz możliwości w obszarze cyberbezpieczeństwa zaobserwowały spółki energetyczne?
 • ChatGPT – wyzwania dla obszaru cyberbezpieczeństwa/ChatGPT
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

PROFI COFFE