dise+pgnig+igg-01.png

studio4u.png

logo-360-2019p.png

prezydent2019.png

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI
PARTNERAMI XXI KONFERENCJI GAZTERM BYLI
SPONSORAMI XXI KONFERENCJI GAZTERM BYLI
PATRONI MEDIALNI

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło przekazać informacje o kolejnej XXII edycji Konferencji GAZTERM, która odbędzie się w Międzyzdrojach w terminie 06-09 maja 2019 roku. Już po raz 22 organizować będziemy Konferencję, która w środowisku gazowniczym uznawana jest jako wydarzenie prestiżowe, jedno z najważniejszych forum wymiany doświadczeń użytkowników rynku gazu,  ciepła i energii elektrycznej, miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych branży energetycznej. Już od ponad 20 lat gościmy specjalistów i przedstawicieli branży gazowniczej, ciepłowniczeji energetycznej, przedstawicieli środowisk naukowych oraz producentów urządzeń dla gazownictwa i energetyki. Ubiegłoroczna  XXI Konferencja GAZTERM zgromadziła ponad 400 uczestników, przygotowano i wygłoszono ponad 20 referatów i prezentacji dotyczących współpracy gazowej USA - Trójmorze, zagadnień bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, znaczenia i roli giełdy gazu, przebiegu procesu liberalizacji rynku gazu oraz nowych strategii pro konsumenckich.

Utrzymując międzynarodowy charakter Konferencji GAZTERM chcemy w 2019 roku zwrócić szczególną uwagę na problematykę związana z gazem ziemnym w basenie Morza Bałtyckiego. Uważamy bowiem, że region ten ma w sobie ogromny  potencjał współpracy, szczególnie pomiędzy państwami znajdującymi się na jego północnych i południowych wybrzeżach. Morze Bałtyckie ma obecnie i będzie miało w przyszłości strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiego rynku gazu, a także pozostałych państw położonych w głębi Europy Środkowej
i Wschodniej. To przez ten akwen prowadzić będzie do Polski nowy korytarz transportu gazu, pochodzącego z różnych niezależnych od siebie źródeł. Decyduje o tym projekt Bramy Północnej, który wchodzi w kluczową fazę realizacji. Obserwujemy także intensywny proces integracji sąsiednich rynków:  duńskiego i szwedzkiego oraz Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

W niedalekiej perspektywie Polska, dzięki budowanej infrastrukturze przesyłowej, zyska z nimi bezpośrednie połączenie. Państwa naszego regionu stoją zatem przed ogromną szansą stworzenia bezpiecznego  bałtyckiego obszaru rynkowego. Organizatorzy Konferencji uznali zatem, że wiodącym wydarzeniem GAZTERMU w 2019 roku będzie Bałtycki Szczyt Gazowy. Naszym celem jest zaproszenie przedstawicieli rządów państw i  firm gazowniczych z regionu bałtyckiego. W takim gronie chcemy przede wszystkim przedyskutować  kierunki, obszary i perspektywy współpracy pomiędzy  rynkami gazu w basenie Morza Bałtyckiego.

Podtrzymując międzynarodowy charakter Konferencji GAZTERM zaprosimy uczestników zarówno z europejskiego jak i amerykańskiego rynku gazu. Przygotowując tematykę Konferencji, kładziemy duży nacisk również na zagadnienia związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem gazu ziemnego, jako najbardziej ekologicznego paliwa stosowanego w energetyce.

Jako organizatorzy planujemy podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji GAZTERM, co rozumiemy głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego, który zapewnia Partner Merytoryczny Konferencji - Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Od wielu lat Partnerem Głównym Konferencji GAZTERM jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Zapraszamy

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY
cire
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
logobiznesalert-2.jpg
ORGANIZATOR


70-332 Szczecin, Al. Piastów 69/5, tel. 91 485 17 10, fax: 91 485 17 17, tel.kom.: 607 220 470, 602 365 879, e-mail: gazterm@gazterm.pl