dise+pgnig+igg-01.png

studio.png

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI
PARTNERZY XXI KONFERENCJI GAZTERM
SPONSORZY XXI KONFERENCJI GAZTERM
PATRONI MEDIALNI

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło przekazać informacje o kolejnej XXI edycji Konferencji GAZTERM, która odbędzie się w Międzyzdrojach w terminie 7-9 maja 2018 roku.

Już po raz 21-ty organizować będziemy Konferencję, która w środowisku gazowniczym uznawana jest jako wydarzenie prestiżowe, jedno z najważniejszych forum wymiany doświadczeń użytkowników rynku gazu,  ciepła i energii elektrycznej, miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych branży energetycznej. Już od ponad 20 lat gościmy specjalistów i przedstawicieli branży gazowniczej, ciepłowniczej i energetycznej, przedstawicieli środowisk naukowych oraz producentów urządzeń dla gazownictwa i energetyki.

Ubiegłoroczna  XX Konferencja Gazterm zgromadziła ponad 400 uczestników, przygotowano i wygłoszono ponad 20 referatów i prezentacji dotyczących zagadnień bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, znaczenia i roli giełdy gazu, przebiegu procesu liberalizacji rynku gazu oraz nowych strategii pro konsumenckich.

W roku 2017 polskie gazownictwo wkroczyło w okres realizacji strategicznych celów: pierwsza dostawa spotowa amerykańskiego gazu odebrana w terminalu LNG w Świnoujściu, pierwszy średnioterminowy kontrakt na dostawy gazu skroplonego do Polski oraz jednoznaczna deklaracja współpracy energetycznej między USA a Polską. Równolegle do tych wydarzeń rozwija się regionalna inicjatywa współpracy państw Trójmorza,  której jednym z priorytetów jest budowa połączeń gazowych na osi Północ-Południe. To bez wątpienia jakościowe zmiany jakim podlega polski rynek gazu. Pozwalają one na układanie pozytywnych scenariuszy rozwoju dla polskiego i regionalnego rynku gazu ziemnego. Na najbliższym GAZTERMIE chcemy, w międzynarodowym gronie menadżerów i ekspertów, przedyskutować i ocenić warunki rozwoju i perspektywy współpracy gazowej między Stanami Zjednoczonymi a państwami Trójmorza. Uważamy, że jest to kwestia o strategicznym zaznaczeniu dla obu stron, która jednak wymaga głębszego wzajemnego poznania oraz zrozumienia  uwarunkowań
i modeli w jakich funkcjonują rynki gazu po obu stronach Atlantyku. Właśnie tym wyzwaniom poświęcona zostanie XXI edycja Konferencji Gazterm 2018:

          „Stan i perspektywy współpracy gazowej USA – Trójmorze”

Do udziału w przyszłorocznej Konferencji zaprosimy również uczestników z europejskiego i amerykańskiego rynku gazu, dzięki czemu Gazterm 2018 zyska międzynarodowy charakter.

Przygotowując tematykę Konferencji, kładziemy duży nacisk również na zagadnienia związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem gazu ziemnego, jako najbardziej ekologicznego paliwa stosowanego w energetyce.

Jako organizatorzy planujemy podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji GAZTERM, co rozumiemy głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego, który zapewnia Partner Merytoryczny Konferencji - Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Zapraszamy.

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY
cire
GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY
logoenergetyka24-3.jpg
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
logobiznesalert-2.jpg
ORGANIZATOR


70-332 Szczecin, Al. Piastów 69/5, tel. 91 485 17 10, fax: 91 485 17 17, tel.kom.: 607 220 470, 602 365 879, e-mail: gazterm@gazterm.pl