PGNiG
BGK
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
prezydent2019.png
PGNiG
 • 2
 • 1
 • 3

Szanowni państwo,

w dniach 27-30 września 2020 r. w Międzyzdrojach odbędzie się już po raz 23 Konferencja GAZTERM, która jest prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata. Program tegorocznej Konferencji obejmować będzie najważniejsze trendy obecne w polskim i międzynarodowym gazownictwie oraz czynniki, które w przyszłości kształtować będą sytuację na rynkach gazu. Panele dyskusyjne i towarzyszące im prezentacje koncentrować się będą m.in. na tematach związanych z bezpieczeństwem rynków, współpracą międzynarodową w zakresie handlu gazem oraz integracją rynków gazu w regionie Trójmorza i basenu Morza Bałtyckiego.

W ramach SZCZYTU GAZOWEGO TRÓJMORZA na poziomie strategicznym w panelu: Bezpieczeństwo rynków gazu regionu Trójmorza omówione zostaną dalsze plany i kierunki działań zmierzające do podniesienia stanu bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu oraz rozwoju transgranicznego handlu gazem. Dla Polski i wielu państw Trójmorza w perspektywie roku 2022 powstaną nowe możliwości realizacji dostaw z kierunku północnego jakie zapewni Baltic Pipe. Jednocześnie obok Baltic Pipe budowany jest także rurociąg GIPL mający połączyć Polskę z Litwą, a w konsekwencji w pośredni sposób z Łotwą, Estonią i Finlandią. Wymienione państwa bałtyckie są natomiast w skali regionu Trójmorza pionierami w realizacji skomplikowanego procesu integracji rynków. Te właśnie doświadczenia w zakresie integracji, bariery do pokonania, infrastruktura handlowa i magazynowa będą przedmiotem dyskusji w ramach: Forum Operatorskiego Regionu Trójmorza z udziałem przedstawicieli  operatorów systemów przesyłowych i giełd z regionu.

Dla wsparcia inwestycji integrujących rynki gazu w regionie stworzono specjalny wehikuł finansowy w postaci Funduszu Trójmorza. Zasadom korzystania ze zgromadzonych w nim środków poświęcone  zostanie specjalne wystąpienie. Kwestie finansowania tych inwestycji w szerszej perspektywie będą także omawiane na dedykowanym temu zagadnieniu panelu dyskusyjnym: Perspektywy finansowania inwestycji w gazownictwie i petrochemii z udziałem przedstawicieli między innymi banków z Polski i zagranicy.

Zagadnienia międzynarodowe, ale w szerszej perspektywie – globalnej, obecne będą natomiast na panelu dyskusyjnym: Rynki gazu po epidemii. Wygaszenie na czas pandemii wielu gospodarek ograniczyło popyt na paliwa i energię pogłębiając spadek cen gazu w skali globalnej. Jednocześnie zaostrza się konkurencja pomiędzy głównymi dostawcami gazu skroplonego na rynkach międzynarodowych. Czy utrzymanie się takich trendów doprowadzi do trwałych zmian w modelach biznesowych branży gazowniczej i energetyce? Czy scenariusz, w którym na rynkach europejskich, w tym i w Polsce, pojawią się ujemne ceny gazu jest prawdopodobny. Uczestnicy tego panelu mierząc się m.in. z tymi pytaniami postarają się nakreślić przyszły obraz rynków gazu po zakończeniu epidemii.

Na przyszłość branży gazowniczej w Europie będzie miała niewątpliwie zasadniczy wpływ nowa strategia Unii Europejskiej w postaci European Green Deal. Ta ambitna polityka stawiająca sobie za cel zbudowanie gospodarki zeroemisyjnej i neutralnej klimatycznie w skali całej Unii, zamierza w perspektywie 2050 roku wyeliminować gaz i pozostałe paliwa kopalne. Proponowanym substytutem gazu ziemnego ma być „zielony wodór”, dystrybuowany przy wykorzystaniu istniejącej obecnie infrastruktury. Ta wizja musi rodzić pytania o aspekt finansowy, ekonomiczny, techniczny i rynkowy tego przedsięwzięcia. O realności wdrożenia European Green Deal i o jego ewentualnych konsekwencjach dla gazownictwa dyskutować będą przedstawiciele i eksperci branży Oil & Gas podczas panelu: Nowa strategia dla gazu ziemnego i ropy naftowej w dobie transformacji energetycznej.

W programie tegorocznego GAZTERMU kontynuowany będzie temat coraz ważniejszego aspektu bezpieczeństwa jakim jest cyberochrona infrastruktury energetycznej. To właściwe w cyberprzestrzeni  pojawia się obecnie coraz więcej zagrożeń, które przenikając do systemów informatycznych obsługujących sieć przesyłową czy magazyny gazu mogą w poważny sposób zakłócić ich prawidłowe funkcjonowanie. Właśnie tym zagadnieniom poświęcony zostanie specjalny panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo - dzisiejsze wyzwanie dla sektora utilities w obliczu cyberzagrożeń, zmian technologicznych i prawnych, w którym uczestniczyć będą czołowi specjaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.  

Podobnie, jak w poprzednich edycjach Konferencji, znajdziemy także czas na prezentację nowych, interesujących projektów opracowanych i wdrażanych na polskim rynku gazu przez naszych Partnerów.

Jako organizatorzy planujemy podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji GAZTERM, co rozumiemy głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego, który zapewnia Partner Merytoryczny Konferencji – Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Od wielu lat Partnerem Głównym Konferencji GAZTERM jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w branży energetycznej.

Organizatorzy
XXIII Konferencji Gazterm 2020

 

 


PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI

Image

PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI

Image

PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI

Image

BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI

Image

PARTNERZY XXIII KONFERENCJI GAZTERM

 • pgnig
 • logo-orlen-2018
 • gazsystem
 • logo-tge
 • GSP
 • psg
 • gsp
 • europolgaz
 • gen-enrgra
 • transition
 • 700x450-towidth-100-matrix
 • tt
 • sempra
 • pgnig
 • wkb
 • CEPetroleum-logo
 • Gas-Trading_GP_logo
 • best-logo
 • bww
 • wawrzynowicz-logo
 • termica
 • logo-jt
 • logo-ntt

PARTNERZY MEDIALNI

SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

Image

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY

Image

STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNYM

Image
studio 4|u

70-782 Szczecin,
ul. Leśna Polana 17
tel. 607 220 470
tel. 602 365 879
e-mail: gazterm@gazterm.pl

MULTIMEDIA i ARCHIWUM

SOCIAL MEDIA

© 2020 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM