PGNiG
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Image
PGNiG
Szanowni Państwo,
w dniach 29.08.-01.09.2021 r. w Międzyzdrojach odbędzie się już po raz 24 Konferencja GAZTERM, która jest prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata. Pandemia Covid 19, która zaburzyła normalne funkcjonowanie wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego niestety nadal nie pozwala nam wrócić do  normalności. Jednak mimo wielu trudności rynki gazu działają i spełniają  swoje podstawowe funkcje a także próbują sprostać nowym wyzwaniom, które czekają w najbliższej przyszłości całą branżę energetyczną. Organizatorzy Konferencji Gazterm starają się monitorować i analizować procesy zachodzące na polskimi międzynarodowych rynkach gazu aby tematyka corocznych spotkań dotyczyła najbardziej aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed branżą energetyczną. Niewątpliwie takim wyzwaniem jest  transformacja  energetyczna  i rola paliw gazowych, a w szczególności gazu ziemnego w tym  nabierającym tempa procesie  zarówno w wymiarze krajowym jak i regionalnym oraz światowym.
 
Transformacja energetyczna to najpoważniejsze wyzwanie dla sektorów energii i gazu co najmniej w najbliższym dziesięcioleciu. Realizacja celów klimatycznych Unii Europejskiej wymaga ogromnych nakładów finansowych na nowe inwestycje oraz innowacyjnego podejścia do zagadnień technologicznych i logistycznych w szeroko rozumianej energetyce. Konieczne stało się  pilne wypracowanie optymalnych modeli transformacji energetycznej dostosowanych do indywidulanych uwarunkowań poszczególnych państw UE. Potrzeby w tym zakresie stwarzają ogromny potencjał dla rozwoju kooperacji państw, przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych i ośrodków naukowych. Inicjatywa Trójmorza jest dobrą platformą dla uruchomienia i rozwijania współpracy na rzecz transformacji energetycznej w regionie i szerzej w całej UE. Gaz ziemny powinien pełnić pomostową rolę w polskim i regionalnym modelu transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa. Branża gazownicza powinna zaangażować się także w złożony proces transformacji przemysłu petrochemicznego i chemicznego, działając na rzecz udostępnienia i upowszechnienia „zielonych gazów” (wodór, biometan). Transformacja energetyczna to zatem poważne wyzwanie dla branży gazowniczej i jednocześnie ogromna szansa biznesowa dla tego sektora.

 

Kontynuując kilkuletnią już tradycję międzynarodowych szczytów gazowych tym razem chcemy skoncentrować się na możliwościach i potencjale współpracy pomiędzy państwami współtworzącymi Inicjatywę Trójmorza i Ukrainą. Dyskusja na ten temat będzie pierwszym wydarzeniem 24 Konferencji GAZTERM i przeprowadzona zostanie w ramach Szczytu Gazowego Trójmorze-Ukraina. Jesteśmy przekonani, że wyzwania jakie wiążą się z budową bezpieczeństwa energetycznego, płynnego rynku i przede wszystkim transformacją energetyczną wymagają wielostronnej współpracy oraz koordynacji podejmowanych wysiłków.

 
 
 
Okrzepła i rozwijająca się Inicjatywa Trójmorza tworzy odpowiednią płaszczyznę polityczną do ustalania i wdrażania strategicznych planów w tych obszarach. Państwa Trójmorza zyskują coraz więcej atutów: kolejny, trzeci w regionie terminal LNG na chorwackiej wyspie Krk rozpoczął już działalność, polski terminal w Świnoujściu zwiększa swoje moce regazyfikacyjne, rurociągi Baltic Pipe i GIPL znajdują się w zaawansowanej budowie, trwają także prace budowlane na granicy polsko-słowackiej, przez którą w niedalekiej perspektywie przechodzić będzie nowy interkonektor. Natomiast Ukraina, stawiając czoła zagrożeniom militarnym i gospodarczym, potrafiła z sukcesem zakończyć bardzo trudny etap reformy swojego rynku gazu przeprowadzając unbundling i wyodrębniając niezależnych operatorów przesyłowego i magazynowego. Jednocześnie zauważalna jest determinacja z jaką ukraińscy operatorzy starają się budować atrakcyjną ofertę usług infrastrukturalnych dla uczestników rynków gazu z całej Europy. Podane przykłady współtworzą już odpowiednia masę krytyczną dla wykreowania i uruchomienia wspólnych strategicznych projektów gazowych. Jednym z celów organizatorów tegorocznego GAZTERMU jest umożliwienie rozpoczęcia dialogu w tym zakresie.  Dyskusja w ramach Szczytu Gazowego, do której zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele rządów państw Trójmorza i Ukrainy, będzie koncentrować się m.in. na następujących zagadnieniach: Jak wykorzystać istniejącą i budowaną infrastrukturę (rurociągi i magazyny) dla bezpieczeństwa i płynności transgranicznego handlu gazem w regionie? Czy Trójmorze i Ukraina mogą stworzyć alternatywę dla rosyjsko-niemieckiego sojuszu gazowego? Czy gaz ziemny powinien być „paliwem pomostowym”  dla państw naszego regionu w procesie ich transformacji energetycznej? 
 
Podobnie, jak w poprzednich edycjach Konferencji, znajdziemy także czas na prezentację nowych, interesujących projektów opracowanych i wdrażanych na polskim rynku gazu przez naszych Partnerów. Kontynuować też będziemy zapoczątkowany dwa lata temu temat cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury energetycznej ponieważ coraz więcej zagrożeń pojawia się właśnie w cyberprzestrzeni.
 
Jako organizatorzy planujemy podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji GAZTERM, co rozumiemy głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego, który zapewnia Partner Merytoryczny Konferencji – Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Od wielu lat Partnerem Głównym Konferencji GAZTERM jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. a Partnerem Branżowym  Izba Gospodarcza Gazownictwa.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w branży energetycznej
                                                                                                  
Organizatorzy
24 Konferencji Gazterm 2021


PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI GAZTERM

PATRON HONOROWY 24 Konferencji Gazterm 2021

Image
PATRON HONOROWY XXIII Konferencji Gazterm 2020

KOMITET HONOROWY 24 Konferencji Gazterm 2021

Image
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Minister Energii Litwy
Wojewoda Zachodniopomorski
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Wojewoda Zachodniopomorski
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Dania w Polsce Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Wojewoda Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorsk
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Regulacji Energetyki
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Instytut Nafty i Gazu
Instytut Nafty i Gazu

PARTNERZY KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY 24 Konferencji Gazterm 2021

Image
PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
 PARTNER BRANŻOWY KONFERENCJI
Izba Gospodarcza Gazownictwa
PARTNERZY
ORLEN S.A.
Polska Spółka Gazownictwa sp. zo.o.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GAS STORAGE POLAND SP. Z O. O.
Budimex
GAZ SYSTEM
Sempra LNG
System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.
BOŚ Bank
TGE
BGK
Gas-Trading S.A.
Transition Technologies
Transition Technologies-Control Solutions Sp. z o.o.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
VEOLIA
PGNiG GAZPROJEKT
PFR
EDE
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
IC SEC
NTT
STORMSHIELD
RSEnergy
Wawrzynowicz i Wspólnicy spółka komandytowa
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
BWW Kancelaria

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI Konferencji Gazterm 2021

Image
PARTNER MEDIALNY
CIRE.PL
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
BIZNES ALERT
PARTNER MEDIALNY
Energetyka 24
PATRONI MEDIALNI
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Nowoczesne TECHNOLOGIE
Instal
Biomasa magazyn dl profesjonalistów
Rynek instalacyjny
Wiadomości naftowe i gazownicze
CNG-LNG,PL
Central Europe Energy Partners

ORGANIZATORZY KONFERENCJI GAZTERM

Image
Image
Image
Image
SERWIS KAWOWY
PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA
PROFI COFEE
https://www.facebook.com/konferencjagazterm
© 2021 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM