Image
{
ORLEN
Image
Image
Image
Image

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt już po raz 26 zaprosić Państwa na konferencję GAZTERM, która odbędzie się niezmiennie  w  Międzyzdrojach  w  dniach  14-17  maja  2023 r. 

Trwający wciąż kryzys energetyczny ujawnił wiele słabości europejskich rynków gazu, szczególnie w konstrukcji systemu ich zaopatrzenia i zabezpieczenia dostaw. Jednak podejmowane na szczeblu międzynarodowym i na poziomach krajowych decyzje i działania pozwalają sformułować tezę o zbliżających się jakościowych zmianach w funkcjonowaniu europejskiego gazownictwa. Uwzględniając zatem powyższe okoliczności uznaliśmy,  że  tematem  głównym  GAZTERMU  w  2023 r.  powinien być „Nowy globalny porządek energetyczny ”.

W międzynarodowym gronie menadżerów, decydentów politycznych, naukowców i ekspertów planujemy przedyskutować całe spektrum aktualnych problemów dotyczących rynku gazu oraz możliwych scenariuszy jego rozwoju i transformacji.

Panele dyskusyjne koncentrować się będą m.in. na nowych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa rynków gazu w Europie, euroatlantyckim partnerstwie w zakresie handlu LNG, nowych projektach infrastrukturalnych, ewolucji architektury regulacyjnej oraz aktualnej i perspektywicznej roli giełd gazu. Nie zabraknie również tematów związanych z aktualną sytuacją polskiego sektora gazowniczego.

W ramach obrad Konferencji zorganizujemy również wydarzenie, które na stałe wpisało się w program Gaztermu – tym razem będzie to: Transatlantycki Szczyt Gazowy – Partnerstwo transatlantyckie dla bezpieczeństwa rynków gazu w Europie.

Problematyka dekarbonizacji sektora gazowego, a także rola gazów odnawialnych zostanie natomiast ujęta w  wyodrębnionym  bloku  tematycznym  w  postaci  nowej  formuły  tematycznej  Green GAZTERM. 

26. Konferencja Gazterm 2023 została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Partnerem Głównym konferencji jest PKN ORLEN SA. Partnerem Konferencji jest Oddział Centralny PGNiG  w Warszawie PKN Orlen SA. Partnerem Branżowym Konferencji jest Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Pomimo wciąż napiętej a zarazem dynamicznej sytuacji panującej na rynku gazu, obrady konferencji przeprowadzone zostaną na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Program tegorocznego GAZTERMU jak w latach poprzednich przygotowuje nasz Partner Merytoryczny - Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Szczegółową tematyka i problematyka tej edycji Konferencji dostępna jest już na naszej stronie https://www.gazterm.pl/pl/problematyka

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji w imieniu własnym i naszych długoletnich Partnerów.

Do zobaczenia w Międzyzdrojach 
Organizatorzy 26 Konferencji Gazterm

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI GAZTERM

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

PATRON HONOROWY 26 Konferencji GAZTERM 2023

Patronat Honorowy Prezydenta RP

KOMITET HONOROWY 26 Konferencji GAZTERM 2023

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
MSZ
Ministerstwo Aktywów Państwowych
MAP
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Izba Gospodarcza
Gazownictwa
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu

PARTNERZY KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY 25 Konferencji GAZTERM 2022

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
Orlen
PARTNER
KONFERENCJI
PGNiG
PARTNER BRANŻOWY KONFERENCJI
Izba Gospodarcza Gazownictwa
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
DISE ENERGY
PARTNERZY
GAZ system
GAS STORAGE POLAND
GAS TRADING
NFOŚiGW
ROMGOS GRUPA
EXATEL
IRON MOUNTAIN
EXATEL
ROMGOS GRUPA
WKB
W&W

PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI 26 Konferencji GAZTERM 2023

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY
CIRE
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
BIZNES ALERT
PARTNER MEDIALNY
ENERGETYKA 24
PATRONI MEDIALNI
INSTAL
Rynek instalacyjny
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
CNG-LNG.PL
Biomasa
Wodorowy Świat
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

PROFI COFFE